CV til  Tor Magnus Fagermo

Tor Magnus Fagermo

Advokat
MNA
Medlem av forsvarergruppen av 1977 i Advokatforeningen

Mobil: + 47 952 67 200
E-post: tf@grenseadvokat.no

Fagområder

Tor Magnus Fagermo har lang erfaring innen strafferettspleien, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Han har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat og er nå fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett (Halden rettssted) og Borgarting lagmannsrett.


Advokat Fagermo jobber også med barnerettssaker i et bredt spekter, herunder spesielt saker etter barnevernloven. Også bistand i saker om samvær, fast bosted for barn og lignende ligger inn under hans kompetanse.  

Utdanning
2008
Mastergrad i rettsvitenskap
2003
Statsvitenskap, grunnfag

Arbeidserfaring
2023-dd
Advokat/daglig leder av Grensen Advokater AS
2020–2023
Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS, avd. Halden
2019–2020  
Politiadvokat II, Øst politidistrikt, spesialseksjonen
2010–2019  
Advokat i Advokatfirmaet Fagermo AS, Oslo/Halden
2008–2010  
Advokatfullmektig i Oslo
1999–2008  
Eiendomsmegler i Oslo og Asker og Bærum

Verv
2021–2023  
Tillitsvalgt medlem i disiplinærutvalget for krets Øst
2020–dd  
Fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett
2018–2019  
Fast bistandsadvokat Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett