CV til Tore Andersen

Tore Andersen

Advokat
MNA
Medlem av forsvarergruppen av 1977 i Advokatforeningen

Mobil: +47 918 07 747
E-post: ta@grenseadvokat.no

Fagområder

Tore Andersen er spesialist i strafferett og barnerett (inkludert barnevernsrett). Han påtar seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Han er også prosessfullmektig i saker som angår barn (samvær, omsorg/fordeling).
Andersen har blant annet jobbet som politiadvokat, advokat i større straffeadvokatfirmaer og som advokat for Kommuneadvokaten i Halden.
Han påtar seg også oppdrag om erstatning og arbeidskonflikter.
Utdanning
2014
Basispedagogikk, Politihøgskolen
2005
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring
2023 – dd
Advokat og styreleder, Grensen Advokater AS

2021–2023  
Advokat, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS
2017–2020  
Advokat, Kommuneadvokaten i Halden
2012–2017  
Høgskolelektor, Politihøgskolen
2009–2012  
Politiadvokat, Romerike politidistrikt
2007–2009  
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Staff AS
2006–2007  
Førstekonsulent, Statens helsetilsyn

​Publikasjoner
Mishandlingsbestemmelsen. En evaluering av loven mot mishandling i nære relasjoner jf. strl. § 219 (§ 282/283). Skrevet sammen med førsteamanuensis Geir Aas. Utgitt av Politihøgskolen i PHS Forskning 2017:1.